MỜI GÓP Ý DỰ THẢO

MỜI GÓP Ý DỰ THẢO

 Các bạn hội viên thân mến,

          Văn phòng Hiệp hội vừa nhận được văn bản số 1031/PTM-PC ngày 14/05/2015 của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam mời góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc: “thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng”.

          Đây là một vấn đề rất thiết thân với hoạt động vận tải của chúng ta, do đó VP Hiệp hội xin đăng nguyên văn yêu cầu góp ý của VCCI để các bạn nghiên cứu và góp ý. Mọi góp ý (nếu có) vui lòng gửi về cho văn phòng hiệp hội trước ngày 29/05/2015 để kịp tổng hợp và gửi về cho VCCI.

                                                                                                                        Văn phòng Hiệp hội

Công văn số 1031/PTM-PC ngày 14/05/2015