THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT NĂM 2017

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT NĂM 2017

Ban tư vấn pháp luật:

 
 

             Ông Hồ Thanh Tùng       - ĐT:  0918.3838.97

 

             Ông Đoàn Văn Nên         - ĐT: 0903.328.166

 

             Ông Trần Thành Trung  - ĐT:0908.444.211

Email

              tuvanluatvthk@gmail.com 

STT

Ngày

 Trọng tâm

1

28/04/2017

Thủ tục pháp lý để kinh doanh vận tải

2

26/05/2017

Quy định pháp luật về khai thác kinh doanh vận tải

3

30/06/2017

Hợp đồng vận tải và các vấn đề liên quan

4

28/07/2017

Tranh chấp về tài sản, hợp đồng Lao động

5

25/08/2017

Pháp luật về thuế và tài chính Doanh nghiệp

6

29/09/2017

Những điểm mới của Nghị định 46/2016 so với Nghị định 171/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ...

7

27/10/2017

Những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 so với Luật Bảo hiểm xã hội 2006

8

24/11/2017

Sự tương đồng và khác biệt giữa mô hình Doanh nghiệp (Công ty TNHH, Cty CP, Hợp danh...) và Hợp tác xã. (Cơ sở pháp lí : Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã)

9

29/12/2017

Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 86/2014  và các Thông tư 63/2014, thông tư 60/2015, Thông tư 10/2013 Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Ghi chú: Ngoài các nội dung trên, các vấn đề pháp lí khác cũng sẽ được giải đáp trong buổi tư vấn pháp luật

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VT Ô TÔ HK LT & DL TP.HCM

Ngày 28/04/2017